REZEDA KÁZMÉR TÁRSASÁG

 

A Rezeda Kázmér Társaság 2004. májusában alakult. Tagjai írók, irodalomtörténészek, nyelvészek, szerkesztők, egyetemi oktatók, hírlapírók, akik mindannyian jó ismerői Krúdy Gyula életművének és elkötelezett hívei ennek a még mindig meglepetéseket tartogató oeuvre kutatásának.

A Társaság negyedévenként tartja összejöveteleit az Illyés Gyula Archívumban (MTA ItI) (Bp. VI. Teréz krt. 19. I. em.). Üléseinken bemutatjuk, illetve megvitatjuk a Krúdy-irodalom legújabb eredményeit, tájékoztatjuk egymást a szerzőnkkel kapcsolatos legfrissebb hírekről.

Az ülések nyilvánosak, a téma iránt érdeklődő vendégeket szívesen látunk.

A Társaság ügyvivője Kelecsényi László irodalomtörténész, a Krúdy-összkiadás egyik szerkesztője, titkára Stauder Mária, az Illyés Archívum vezetője.

Elérhetőségeink:

 

Kelecsényi László                                                       Stauder Mária

csenyi@freemail.hu                                                    rezedakazmer@iti.mta.hu