Előadóink/szerzőink

 

 

Bezeczky Gábor
tudományos
főmunkatárs, MTA Irodalomtudományi Intézet, Irodalomelméleti Osztály

Fráter Zoltán
egyetemi
docens, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtörténeti Intézet, Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

Gintli Tibor
egyetemi
tanársegéd, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtörténeti Intézet, Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

Kelecsényi László
író, film- és irodalomtörténész, 1995 óta szabadfoglalkozású

Kemény Gábor
tudományos tanácsadó, MTA Nyelvtudományi Intézet, Lexikológiai és Lexikográfiai Osztály

Kovács József László
Sopron, 1932. okttóber 22.; kandidátus , (PhD) kutatási területe: régi magyar irodalom és magyar-német szellemi kapcsolatok XVI-XVIII. század; Nyugat - Dunántúl irodalomtörténete
Utóbbi témakörből két újabb könyve: 1./ Fejezetek a magyarországi német irodalom történetéből. (29 -215. l.) Lucidus Kiadó. Bp. 2002. - 2./ A soproni Parnasszus. Lucidus Kiadó. Bp.2003., Lackner Kristóf és kora c. monográfiája 2. kiadásban jelent meg 2004-ben.
Krúdy, számára nagyon fontos szerző, utoljára Pest rózsája címmel Nyíregyházán tartott az íróról előadást 2004-ben, megjelent a Palócföld és a Dunapart folyóiratban.

Pethő József
főiskolai
docens, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Magyar Nyelvészeti Tanszék

Sturm László
magyar
nyelvi lektor, vendégoktató, Eperjesi Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Szlovák Történelem és Levéltári Tanszék, valamint a Kortárs c. folyóirat kritikai rovatának vezetője