Krúdy Gyula sírjánál

 

A Kerepesi temető 47-es parcellájánál hétfőn délelőtt sok virág borította Krudy Gyula sírját. Eljöttek sokan, fiatal írók, hírlapírók, akik Krudyt írásain keresztül tanulták megbecsülni. Ott volt a sírnál a Krudy-családi az özvegy, a leánya .Sok sárga tulipán és lila orgona borította a sírt, mely alatt a finommesélő alussza álmát. Krudy írásaiban egy halódó osztályt mutatott meg, híres Evő-novelláiban a hősök éjt-napot esznek át, puszta öncélból. Ezekben az írásokban egy társa-dalmi réteg haldoklik, egy osztály, amely a csendes élvezetekben talált csak már önmagára. Krudynál mindennek szomorkás, de ízes humora van, de a dolgok mélyén emberek, tragédiái tárulnak az olvasó elé. Krudy, az ember minden időben megmaradt egyenes politikai vonalán és a háború idején és az azt követő időkben is erős jelleme mindig annak mutatkozott meg, aminek előzően mutatta magát. A Szocializmus folyóiratunk egyik világháborús számában, ami-kor az egyik tanulmányban mérleg alá vették az akkori irodalmat, Krudy Gyulát és Bródy Sándort emelték ki, mint akik a polgárságírói közül a legkarakteresebb írók. Krudy Gyula emléke tehát a munkásság körében is méltó a megemlékezésre. Hétfőn volt halálának nyolcadik évfordulója. Krudy Gyulaszegényen halt meg óbudai kis lakásán és halála napján kifizetetlen villanyszámla miatt éppen ki volt kapcsolva a villany.

a[ndreánszky]. i[stván].

 

(Népszava, 1941/107. /május 13./ 4. p.)