Krudy Gyula tíz regénye. Tíz regény: tíz Krudy-kötet, amelyet az író ötvenéves születésnapja alkalmából adott ki az Athenaeum, tíz pompás és gyönyörű könyv áll itt előttünk. A magyar regényírásban ma népszerűségben alig vetekedhetik valaki Krudy Gyulával s ez teszi természetessé, hogy ez a tízkötetes kiadás igazán a magyar társadalom tízezreinek szól. Krudy Gyula az igazi regényíró, aki elbeszélésének elevenségével, lebilincselő érdekességével és magyar alakjainak nagyszerűségével tudja lekötni az olvasó figyelmét. A magyar élet krónikása ő, a boldog béke világának fölújítója, igazi romantikus; tíz kötete így jelent az irodalom számára örök értéket, minden magyar ház számára pedig igazi kincset: örömet, szépséget, szórakozást.

 

(8 Órai Újság, 1928/240. /október 21./ 7. p.)