Nagymagyarország


fénylő alakjai, férfiai és asszonyai,
a magyar múlt dicső emlékei élnek
és
támadnak föl

 

Krudy Gyula


műveiben.

 

A magyar romantika mesterének
költői alkotásai:

a régi Pest,
régi magyar világ,
a régi magyar öröm
édes-bús regényei.

 

1878-1928

 

Krudy Gyula 


műveinek jubiláris kiadása 


a boldog béke 


világát nyitja meg a közönség számára.

 

Ki ne emlékeznék szíve
sen a múltra, ki ne

rösztené meg lelkét a
szép emlékekben?

 

Krudy Gyula művei
az
ATHENAEUM
kiadásában
gyönyörű 10 kötetes, díszes egész–
vászonkötésben
, pompás kiállítás

ban
minden magyar ház igazi ékes

ségei lesznek.

 

Ára 82 pengő
Kapható kedvező havi
részletfizetésre is

 


 

(8 Órai Újság, 1928/240. /október 21./ 8. p.)