Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. A magyar olvasóközönség szívesen és szeretettel olvasta mindig Krudy Gyula írásait; ezt igazolja az is, hogy művei könyvárusi forgalomban nem kap hatók, elfogytak. A Franklin-Társulat az olvasóközönség kívánságának akar eleget tenni akkor, mikor Krudy munkáiból új sorozatot bocsát ki. A sorozat első kötetében Krudy legnépszerűbb műve: Szindbád ifjúsága és megtérése egy kötetben kerül az olvasó elé. A magyar életnek ezer arca, időt álló képe különös erőteljességgel jut kifejezésre Szindbád ifjúságá-ban és megtérésé-ben. A műnek érettebb korban írt második részében Krudy tékozló gazdagságban ajándékozza meg olvasóit a századforduló magyar életének kedves jeleneteivel. (Franklin-Társulat kiadása.)

 

(8 Órai Újság, 1942/288. /december 19./ [3.] p.)