Emléktáblák

[…]

Ferenc körút 24.

E házban lakott Krúdy Gyula a Tanácsköztársaság évében. Emlékét a magyar próza kiváló alkotásai őrzik.

[…]

 

 

A Ferencváros az irodalomban

[…]

KRÚDY GYULA

sokat írt a IX. kerületről. Szinte lehetetlenség a Ferencvárosra vonatkozó vagy témájukat innen merítő írások mindegyikét fellelni. Íme néhány: „Őszi utazások a vörös postakocsin.” A vörös postakocsi Krúdy egyik alakjának, Alvinczy Eduárdnak a tulajdona. Messzi utazásokra ezen a kocsin indul a regényhős. Azonban mielőtt útra kelne, a koraibeli mágnások körében jól ismert jósnőt keresi fel, aki a Ferencváros külső részén lakik. „Boldogult úrfikoromban”. Ebben a regényben az író, kedves ifjúkori emlékek felidézése során felkeresi Ferencvárost és a városrész kiskocsmáit. „Asszonyságok díja”. A regény főhőse, egy temetésrendező, furcsa éjszakai bolyongásai során vetődik el a Bakáts térre, a környező utcákba s végül a Bakáts téri szülőotthonba. „Írói arcképek”. Ebben a műben három ferencvárosi vonatkozású írást találunk: „Őszi délutánok Cholnoky Viktorral”. Ebben a tollrajzban hangulatos képet fest Ferencvárosról, Cholnoky igazi hazájáról. Ráday utcai kiskocsmák, életúnt bérházak, verklis kintornájától hangos szűk utcák hangulatát idézi, s szeretettel rajzolta meg a környék jellegzetes alakjait: a Bakáts tér hófehér kötényes szülésznőit, a tömjénszagú harangozót, a koporsóárust és az öregségükre bűneiket leimádkozó szépasszonyokat. Írását megható szavakkal fejezi be: „Viktor módos ember lett... Talán követői akadnak a Józsefvárosban ... vagy közelebb hozza magát az érvényesüléshez a József körúton ... Elhagyta a Ferencvárost, s azután nemsokára meghalt.” Inczédy László”. Inczédy Gyulának –, aki többek között a ferencvárosi Svertitczky vendéglő függetlenségi és forradalmi asztaltársasága vezetőjének állít emléket. A Svertitczky-vendéglő asztaltársaságának jelentős szerepe volt az osztrák önkényuralom idején. Hazafias ünnepélyek rendezésével, évfordulók ünneplésével, a függetlenségi gondolat ápolásával őrizték 1848 szellemét és küzdöttek az önkényuralom ellen. „Vajda János.Niobe Rózaa költő özvegye.” Kedves tollrajz, amelyből kiderül, miért lett Vajda János, az élete nagy részét vendéglőkben és fogadókban eltöltő költő a Tompa utca 13. sz. ház I. emeletének gyakori látogatója, majd lakója. Itt lakott ugyanis későbbi felesége: Bartos Róza. (Bár ez az adata nem pontos: Vajda a Tabánból hozta át ide feleségét.)

Válogatott novellák. Ebben a kötetben az „Utolsó szivar az Arabs Szürkénél.” című elbeszélés foglalkozik a Ferencvárossal. Egy hírlapíró megsértette a Kaszinót, s ezért pisztolypárbajt kell vívnia az ország legjobb céllövőjével, egy szolgálatonkívüli huszárezredessel. A cselekményben döntő szerepet játszik egy ferencvárosi vendéglő: az Arabs Szürke. Az ezredes meg akarja érteni ismeretlen ellenfele életét s ezért olyan helyre tér be, oly ételeket, italokat rendel, aminőkkel – elképzelése szerint – a hírlapírók élnek. Így tér be az Arabs Szürkébe bérkocsisok, lókereskedők, hullaszállítók társaságába pörköltmaradékot, szalámivéget, liptóitúrót fogyasztani. Pusztán gavallériából ellenfele szegényes életmódját akarja utánozni. A kísérlet valamilyen elérzékenyült állapotba ringatja s a párbaj azzal végződik, hogy a hírlapíró lövi le az ezredest, akinek holttestét a Szvetenai utcai hullaházba vitték.

[…]

 

(A Ferencváros története. Szerk. Xantusz Zoltán.
Bp. 1959, MSZMP IX. ker. Biz. – IX. ker. Tanács VB. 145., 168-169. p.)