HIÁNYZIK EGY KRÚDY-BIBLIOGRÁFIA. Köztudomású, hogy a napjainkban ismét re­neszánszát élő nagy író a leg­különbözőbb helyeken publi­kálta műveit. Híveinek egyre növekvő tábora bizonyára szí­vesen látná írásainak muta­tóját valamelyik irodalmi fo­lyóirat hasábjain.

 

(A Könyvtáros, 1958/3. 221. p.)