– Krúdy Gyula ünneplése Győrött. A győri Kisfaludy Irodalmi Kör vasárnap délutáni felolvasóülésén Kuncz Jenő dr. elnöki megnyitóbeszédében megemlékezett Krúdy Gyula harmincéves jubileumáról és méltatta a nagynevű író érdemeit. Ujlaky Géza főtitkár felolvasta Krúdy Gyulának a «Kisfaludy-arcú úriember» című, eddig kiadatlan elbeszélését. Az elnök ezután bemutatta Bodócs Istvánt, a győri leánygimnázium tanárát, akit a kör most választott tagjai sorába. Végül Herman László zeneiskolai igazgató Schubert Ferencről tartott emlékbeszédet halálának századik évfordulója alkalmából.

 

(A Mai Nap, 1928/272. /november 28./ 5. p.)