Legújabban megjelent könyvek. [...] Krudy Gyula: Puder, ára 4 K, Krudy Gyula: Szindbád utazásai, ára 3 K 50 f., Krudy Gyula: A víg ember bús meséi, 4 K, Krudy Gyula: Őszi utazások a vörös postakocsin, ára 5 K, [...]

 

(A Nap, 1917/141. /június 9./ 5. p.)