Vallomások

egy szenzációs regényről

 

A magyar irodalmi világnak nagy eseménye van néhány nap óta. Írók és művészek, könyvbarátok és kritikusok egy vaskos regénykötetet hordanak magukkal. Krúdy Gyula új könyvét, a Napraforgót. Nevetnek és sírnak, örvendeznek és meghatódnak, a legszebb fejezeteit az írók klubjában esteli és éjféli órákon újra meg újra elolvassák: ezekből a jelekből nyilván kitetszik, hogy az új Krúdy-regény még sokszor és sokat beszéltet magáról. Mi a Napraforgó? Az író egy ihletett pillanatában így tett róla vallomást:

– Arról a Magyarországról írtam ezt a regényt, amely még csak a szívekben ismerte a boldogtalanságot. A háború szörnyűségei távol voltak tőle, az emberek önmagukkal maradtak. Elbuktak vagy győzedelmeskedtek. De mindig maguknak s magukért éltek. A Napraforgó főalakja Pistoli úr. Shakespeare Falstaffja zsinóros magyar nadrágban. Erről a kedves, víg és szomorú magyar figuráról mesélek a könyvben, elmondom Pistoli úr hőstetteit, kalandjait, szerelmeit. Egészséges, jó étvágyú, jó csontú magyar Pistoli úr, aki beteges és ábrándos szerelmek cselszövényébe keveredik. Ármánykodó, szerelmes, boldog és boldogtalan nők környezetében éli Pistoli mulatságos életét. A szerelemben csak annyira hisz, amennyire egy jó fogú, jó álmú magyar a szerelmet elképzeli. Kineveti a szerelmi ábrándozásokat, megveti a cselszövényeket, holott egészséges észjárásával saját maga állítja a legnagyobb csapdákat a szerelmesek számára. Pistoli oly közönségesen kezeli az éveit, mint a mindennapi ember a töltött káposztát; mégis állandóan a legnagyobb kalandokba keveredik.

Amit az író szerényen „kalandoknak” nevez, voltaképen Krúdy Gyula páratlan mesemondó képességének remekbe alkotott terméke. A közel négyszáz lapos regény minden szakasza külön irodalmi csemege lesz azoknak a tízezreknek, akik Krúdy Gyula rajongói. Hogy pedig a könyv szerzette művészi öröm teljes legyen. Pólya Tibor ötven pompás rajza kíséri a ragyogóan elmés szöveget. A Kultúra könyvkiadó társaság a legelső magyar elbeszélőt megillető gonddal díszítette külsejére is hatalmas regényt, amely fűzve 18 koronáért, gyönyörű díszkötésben 30 koronáért kapható minden könyvárusnál és megrendelhető A Nap kiadóhivatalában (Teréz-körút 5.)

 

(A Nap, 1918/293. /december 14./ 6. p.)