Kis notesz

 

[…]

KRÚDY GYULÁNAK, a magyar Provance, a Nyírség nagy költőjének, az elmúlt négy évtized legnagyobb íróművészének sírját vasárnap délelőtt, elköltözésének 14-ik évfordulóján, csoportokban keresték fel írótársai, barátai, tisztelői, hogy felidézzék a regényes életű írózseni emlékét és virágokkal borítsák korai sírját. Az irodalomtörténet művelőinek új nemzedéke ma századunk magyar írói közül legtöbbet Krúdy Gyula szellemi hagyatékával foglalkozik. Megállapították, hogy Krúdy termékenysége egyedül a Jókaiéhoz mérhető; a Krúdy-regények, elbeszélések és hírlapi cikkek több mint száz kötetet tettek ki! Évről-évre emelkedik az érdeklődés a Krúdy-könyvek iránt, „Szindbád ifjúsága”, „A betyár álma”, „A vörös postakocsi”, „Boldog úrfikoromban”, „Az Aranykéz-utcai szép napok” és „Az asszonyságok díja” című regényeinek első kiadása a legnagyobb könyvritkaságok közé tartozik. Érthetetlen, hogy Krúdy legszebb írásaiból nem jelenik meg új kiadás, holott egészen biztos, hogy műveit ezrével venné a magyar közönség.

[…]

 

(A Reggel, 1947/19. /május 12./ 8. p.)