Krúdy Gyula halála. Krúdy Gyula író, a magyar irodalom egyik legkimagaslóbb alakja, május 12-én ötvenöt éves korában meghalt. Krúdy Gyula 1878-ban született Nyíregyházán. Debrecenben újságíróskodott, majd 1897-ben Budapestre került, mint a Pesti Napló munkatársa. Rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert mély magyarságú, a közeli magyar múltat mesterien festő regényeivel. Mint ahogy a Nyírség ősi magyarsága megérzett minden során; a közelmúlt lehelete is ott lebegett minden betűje fölött és tette Krúdy Gyulát egy táj és egy kor költőjévé. Főbb munkái:. Nyíri csend, Szindbád ifjúkora, A tegnapok ködlovagjai és legismertebb, legjellemzőbb műve A vörös postakocsi. Számos kötetre rúgó munkássága, százszámra menő hírlapi cikke nem mentette meg Krúdy Gyulát az álmodozó lelkek sorsától. Szegénységben élt és halt meg. Gyertyavilágnál rótta utolsó sorait. Temetésén egyik búcsúztatóban a következő jellemző szavakat mondták róla: – Krúdy Gyula úgy égett el, mint a gyertya, amely önmagát emészti fel, hogy másoknak világítson. Mi már régen por és hamu leszünk, mikor újra álmodják az ő álmait, mígnem azok beteljesednek.

 

(A Sajtó, 1933/5. /május/ 156-157. p.)