Krudy Gyula álmoskönyve. Krudy Gyula, az álmodozó, aki csodásan színes fantáziát, ragyogó ábrándokat, érzelmes bölcsességet termelt álmaiban, álmoskönyvet szerkesztett, amely most jelent meg stílusos rajzokkal gazdagított könyvben az Athenaeum kiadásában. Egészen szabályszerű, abc-rendes álmoskönyv, olyan mint a többi; rövid lélegzetű megfejtésekkel. A különbség azonban megmérhetlen. Egy író ötletgazdagsága, irodalmisága, ízlése és műveltsége az, a mi a könyvben jelentőséget ád a világ legősibb és legnaivabb misztériumának, az álomfejtésnek. Mint maga az író mondja: »hosszú, csendes esték munkája a könyv, a mely estéken a forgatott sárga lapok mögött feltünedeznek félig-meddig porrá válott öreg asszonyok arculatai, akik falusi ifjúságomban, pattogó tűz mellett oly jelentőséget tulajdonítottak az álmoknak, mint akár a valóságos életnek«. – Mennyire igazuk lehetett a Krudy öregasszonyainak! Mi a költők álmaira gondolunk, oly költőkére, mint a milyen Krudy Gyula.

 

(Az Est, 1920/123. /május 23./ 5. p.)