Az idei Baumgarten-díjasok

 

 

Kilenc író kapott az idén Baumgarten-díjat

Ma este hirdetik ki a döntést

– Az Est tudósítójától –

Baumgarten Lajos alapítványának idei évi díjai fölött az elmúlt hetekben tartott beható tanácskozások után már döntött az alapítvány tanácsadó testülete és kuratóriuma. Ma este hirdetik ki az eredményt ünnepélyes formák mellőzésével.

A fejenkint 4000 pengőt kitevő irodalmi évdíjat kilenc író kapta.

E kilenc író közül négy a tavalyi Baumgarten-díjjal jutalmazottak közül való és pedig:

Elek Artúr,

Juhász Gyula,

Tamási Áron,

Tersánszky J. Jenő.

Az öt új író a következő:

Dr. Fülep Lajos,

Krúdy Gyula,

Dr. Németh László,

Pap Károly,

Dr, Tóth Aladár,

Dr. Fülep Lajos zengővárkonyi református lelkész, mint jeles filozófiai és művészettörténeti író kapta meg a Baumgarten-díjat, Krúdy Gyulát, a kitűnő írót nem kell bemutatni a közönségnek és ismeretes a jutalmazott másik három fiatal író is irodalom és a közönség körében, dr. Tóth Aladár, a »Pesti Napló« zenekritikusa, Pap Károly, a jeles fiatal novellista, akinek különösen biblikus tárgyú novellái keltettek feltűnést és dr. Németh László kritikus.

A múlt évben tíz évdíjat osztott ki az alapítvány kuratóriuma, az idén azonban csak kilencet és ennek, bármily sajátságosan hangzik, a gazdasági viszonyok az oka. A Baumgarten-alapítvány vagyonának törzse ugyanis egy bérház, amelyben a lakásokon kívül üzletek is vannak bérbe adva és alapítvány kuratóriumának számolnia kell olyan időleges üresedéssel, amikor a jövedelem kisebb lehet, mint tavaly. Ha azonban az alapítvány jövedelme nem fog csökkenni, akkor a fennmaradó összegeket

rendkívüli segélyek formájában fogják érdemes írók között kiosztani.

Az elmúlt évben is jelentékeny összegű rendkívüli segélyt osztott szét a kuratórium és pedig 14.000 pengőt 400-tól 2000 pengőig terjedő összegekben.

 

(Az Est, 1930/15. /január 19./ 7. p.)