(-) Az Asszony. Gazdag tartalommal jelent meg Az Asszony legújabb száma. Czikkeket írtak: Peterdi Andor, Krudy Gyula, Kázmér Ernő, Aranyosy Pál, Bihari Elemér. Verseket írtak: Szász Menyhért, Várnai Zseni, Kordina Lily és Somlyó Zoltán. Azonkívül Gabrielle Reuter regénye kezdődik e számban Liselotte czímen. A lap előfizetési ára egy évre 10 korona. Egyes szám ára 40 fillér. Kapható minden dohánytőzsdében. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 78.

 

(Az Újság, 1912/63. /március 14./ 15. p.)