Kleofásné kakasa. Az Újság mai regénytárcájában kezdette közölni Krúdy Gyulának

Kleofásné kakasa

című hosszabb elbeszélését. Rajta leszünk, hogy az olvasó a mostani viszonyok közt is, mikor oly szűkre kell szabnunk az újság terjedelmét, napról-napra megkapja e szépirodalmi olvasmányának újabb és újabb folytatását. Feszült érdeklődéssel fogja várni minden bizonnyal. Mert nem kételkedünk benne, hogy ugyanolyan tetszés fogja kísérni a nagy mesemondónak ezt a legújabb elbeszélő művét is, mint a minő az eddigieket fogadta és segítette egymást felülmúló sikerekhez.

 

(Az Újság, 1919/116. /október 1./ 5. p.)