– Szigeti séták. Krudy Gyula pompás hetilapjának immár ötödik száma jelent meg ma s nagyon valószínű, hogy az eddig megjelent számok példájára, ennek is nagy siker és szokatlan népszerűség lesz az osztályrésze. Hogy egy kis szigetnek, a melynek alig-alig van állandó lakója, külön lapja lehessen, csak úgy érthető meg, ha ez a sziget a bűbájos szent Margitsziget s a lap szerkesztője Krudy Gyula. A Szigeti séták egyes száma hat korona.

 

(Az Újság, 1921/193. /szeptember 1./ 4. p.)