– Krúdy Gyula ünneplése. Írói munkássága negyedszázadának betelése alkalmából Krúdy Gyula tiszteletére szülővárosában, Nyíregyházán ünnepséget rendez a Gazdák és Kereskedők Köre. Gyönyörű magyar álmok mesemondójának, a legérdekesebb és legsajátosabb szavú magyar írók egyikének ezt az ünnepét teljes joggal megülhetné minden magyar város vagy akármelyik magyar város, mert Krúdy Gyula ma már otthon van az egész országban. De melegebb és kedvesebb bizonyára sehol másutt nem lehet, mint ott, ahol született és ahonnan a lelke, a képzelete, az álomlátása soha el nem vált. A Krúdy Gyula fantáziájának földje: a Nyírség és ihletése szülőföldjének levegője. A lelke, a gondolata sohase hurcolkodott el hazulról és Nyíregyháza ünnepe bizonyítja, hogy otthon is mindig maguk között levőnek érezték. A nyíregyházai jubileum bizonyára nem veszít melegéből és bensőségességéből, ha a gondolatával Krúdy Gyula minden tisztelője részeséül kívánkozik.

 

(Az Újság, 1924/226. /október 25./ 7. p.)