Krudy Gyula – kertész lesz

A Bécsi Magyar Újság jelentése

Budapest, október 22.

Szabó Dezső korcsmát nyit, „Mert ez az egyetlen életképes foglalkozás ma Magyarországon.” Szőllősi Zsigmondból könyvkereskedő lett. És most Krudy Gyula is nyilatkozik egy újságírónak, hogy leteszi a lantot és kertészséget tanul. Krudy Gyula rezignált nyilatkozata, – amely a leglemondóbb bírálata a mai magyar kultúrviszonyoknak – így hangzik:

– Irodalmi terveim legelseje, hogy kitanulom a virágkertészséget. Nincsen ennél gyönyörűbb foglalkozás. A kertész boldog ember, csöndes ember, hosszú életű ember. A természet legközelebbi rokona, szerelmes fia a váltakozó évszakoknak. A kertész az a bölcs, higgadt ember, aki tekintetével mindig csak azt keresi, ami szép és nemes a világon: – a gyöngéd virágokat... Kertész leszek.

– És az írással mi lesz, mester?

– Írni is fogok. Följegyzem a virágok neveit, fölírom ültetésük idejét, jegyzeteket gyűjtök életükről, hervadásukról, halálukról. Azt hiszem, elég írni valóm lesz.

– Regények, elbeszélések?

– Körülbelül hatvan könyvet írtam. Egyik-másik tán tetszett is az érzelmes szíveknek, a jobbfajta nőknek. Reszketeg kézzel kerestem az útjaimat az irodalomban. Álmatlan éjjeleken irogattam milliónyi betűket. Végignéztem Magyarország egyik legszebb korszakát: a liberális és a függetlenségi eszme győzelmét. Láttam lelkes férfiakat, akik úgy rajongtak az irodalomért, hogy ezért éltek. Ismertem még lelkesebb nőket, akik a szemükben viselték a gyémántot, amikor irodalomról volt szó. Ezt már többé úgy sem láthatom. Minek és kinek írjak regényt vagy elbeszélést?

– Hát az irodalom jövőjében nem bízik, mester?

– Bizonyosan föltámad, de addig mi, mostani írók, nagyon terhére leszünk a közönségnek, barátainknak, családunknak. Azért nem árt, ha mellékfoglalkozás után nézünk. Engem a kertészet érdekel. A virágos kertben egyelőre többet használnék hazámnak, mint a tetszhalott irodalomban. Nem nyegleség vagy föltűnési viszketeg mondatja velem ezeket a szavakat. Senkire se haragszom: – se azokra a szegény tehetségtelenekre, akik elözönlötték a mi pályánkat, se azokra az ügyeskedőkre, akik majomfürgeséggel itt termettek, amikor alélt volt Magyarország. A természetben semmi sem történik ok nélkül. Bizonyosan szükséges volt az ország fönnmaradásához, hogy átélje az elmúlt nehéz éveket. Az igazán senkinek se tetszik, hogy sokan szégyenkezni fognak a mostani cselekedeteikért.

– Mostanában nem írt valami új regényt, mester?

Rózsa Sándorról az amerikai magyarok buzdításából. Azt hiszem, ezt a könyvet sokan fogják olvasni itthon és a tengeren túl is. Ne csodálkozzon senki, hogy éppen Rózsa Sándorról, a haramiáról írtam. Rózsa Sándor alakja áll legközelebb a mai publikumhoz, de ezentúl is csak virágokról írok. Drágalátos kerti virágokról, amelyek azért jönnek a földre, hogy az embereknek gyönyörűséget okozzanak. Tehát, ha azt kérdik Pesten, hogy mit csinálok, csak mondja meg nyugodtan, hogy ások, jó fiam. Kerti földet. Jövő hónapban lefűrészeljük a szigeti fák holt gallyait. Azt, hiszem, ez elég életprogramnak.

 

(Bécsi Magyar Újság, 1923/248. /október 23./ 6. p.)