— (Krúdy Gyula lakásügye.) Az elhunyt magyar író, Krúdy Gyula lakásügyére vonatkozólag különböző híradások jelentek meg, amelyekkel kapcsolatban a Közmunkatanácsot is vádak érték. A Közmunkatanács részéről közlik velünk, hogy ezekkel a híradásokkal szemben a valóság az, hogy Krúdy Gyula ellen a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, mint a Templom-utca 15. számú ház tulajdonosa kilakoltatási eljárást egyáltalában nem indított, csupán felmondta a lakást azért, mert Krúdy Gyula háromnegyed évi lakbérrel hátralékban volt. Azonban ezt a felmondást is Krúdy Gyula kívánsága szerint elintézték és az ügy azzal az egyezséggel nyert befejezést, hogy Krúdy Gyula a háromnegyed évi lakbérhátralékára május végéig mindössze 45 pengőt törleszt és akkor a felmondás hatályát veszti. Magát a lakbérhátralékot a Fővárosi Közmunkák Tanácsa soha nem peresítette. A kérdéses lakás a Fővárosi Közmunkák Tanácsának a tulajdonát képező bútorokkal volt berendezve. Özv. Krúdy Gyuláné nem is közölte a Közmunkák tanácsával azt a kívánságát, hogy ott kíván maradni a kérdéses lakásban, hanem a lakást május 23-án kiürítette és onnan a lakásnak összes berendezési tárgyait elszállíttatta.

 

(Budapesti Hírlap, 1933/126. /június 6./ 17. p.)