(Krudy Gyula elvált felesége megmérgezte magát.) A nemrégiben meghalt Krudy Gyula író első felesége, Spiegel Izabella, vasárnap öngyilkossági kísérletet követett el. Krudyné, aki most hatvanhárom esztendős, maga is írónő volt, régebben Satanella néven írt. Házasságukból három gyermek született, ifj. Krudy Gyula, Ilona és Mária, aki tanárnő. A házastársak a kommün alatt elváltak. Krudyné mostanában a leányánál, Krudy Máriánál lakott az Irányi-utca 25. számú házban. Vasárnap egyedül tartózkodott a lakásban. Kinyitotta a gázcsapot és a kitóduló gáz megmérgezte. Eszméletlenül találták meg a hálószobában. A mentőket hívták hozzá, akik első segítségben részesítették és a család kérésére a Pajor szanatóriumba vitték. Állapota súlyos, de nem életveszélyes. Megtalálták a búcsúlevelét, amelyben azt írta, megunta az életet, nem akar tovább küzdeni.

 

(Budapesti Hírlap, 1933/160. /július 18./ 10. p.)