Krudy Gyula. Üres a fészek és egyéb történetek.  Bpest, 1897. Országos irod. részv.-társ. Ára 1 frt 20 kr.

Krudy Gyula neve nem ismeretlen a magyar közönség előtt, mert az itt összegyűjtve kiadott történetek nagyrészt  már megjelentek a lapokban s nem egy igazi föltünést keltett.  A könyv első darabja, az Üres a fészek című talán egy gyöngébb ember írásai között szépnek tűnnék föl, Krudynál azonban úgy látjuk, hogy ez a leggyöngébb darabja, bár sok költészettel és főként szerető szívvel van megírva ez a novella is.  Általában a Krudy Gyula írásait jellemzi a meleg, szívből  fakadó hang. Krudynak egyik kiváló írói kvalitása az, hogy  igazi mestere a hangulatnak. És a hangulat előtte a fő, ami  néha a mese rovására megy. Fordulatosan ír, de meséi nem  mindig kitűnők, sőt sokszor csodálkozik az ember, hogyan lehet  egy csipetnyi történetkéből, egy akkordból, egy szerelmes kézszorításból novellányi tárcát szőni. Ez volna a hibája, de csak  a tehetségeknek van ily hibájuk. A mai novellisták közt Krudy  egyike a legfárasztóbbaknak, egyben a legélvezetesebbeknek  is. Valami bájos magyarsággal ír, a mely telve költészettel és  finomsággal. Stílusbeli készsége, kidolgozása a mondatoknak  és végül a magyar nyelv művészi kezelése: ezek a tulajdonságok magas fokban vannak meg Krudyban. Sok azonban az  orosz-íz az ő írásaiban. Mintha az orosz irodalom emlőin  nevelkedett volna s Turgenyev volna az, akitől írni tanult.  Sötét színekkel dolgozik, a vidámság csak itt-ott bukkan föl  könyvében, de akkor igazi humor nyilatkozik meg benne,  mint például A kis fiú a zöld házban című novellában.

 

(Corvina, 1897/21. /július 30./ 114. p.)