Krúdy Zsuzsa a megyében

 

Harminc esztendeje halt meg Krúdy Gyula, a nagy magyar író. Az évforduló al­kalmából megyénkbe érkezett az író leánya, Krúdy Zsuzsa, aki a Művelődésügyi Minisztérium könyvtár osz­tályának főelőadója, Csongrád megyei instruktor.

Május 14-én Hódmezővá­sárhelyen a megyei könyv­tárat és a fiókkönyvtár há­lózatot látogatta meg, majd tegnap a szentkirályi tanyai iskolába; a maroslelei köz­ségi könyvtárba és a makói járási könyvtárba látogatott el Kirschner Mártonnak, a megyei könyvtár vezetőjé­nek a társaságában. A rend­kívüli mostoha körülmények között dolgozó makói könyv­tárban elbeszélgetett a könyv­tárosokkal és az olvasókkal, majd Kiszomborra utazott tovább. Délután Szentesen és a járás községeiben tanul­mányozta a könyvtárak és a művelődési autó munkáját.

Ma, csütörtökön este 6 órai kezdettel a szegedi Ju­hász Gyula Művelődési Ott­hon nagytermében rendez irodalmi estet a TIT, s a vá­rosi Somogyi Könyvtár. S ezen az emlékünnepségen részt vesz Krúdy Zsuzsa is. Pénteken este a megyei könyvtárban, Hódmezővásár­helyen tart előadást a nagy író halálának évfordulója alkalmából rendezendő em­lékünnepségen.

 

(Csongrádmegyei Hírlap /Szeged/, 1963/112. /május 16./ 3. p)