KRUDY GYULA: Festett király.

Bp. (Franklin.) 1931. 228 oldal. Ára 5 P.

 

Krudy legújabb történeti regényének háttere Szapolyai János erdélyi vajda királlyá választása. E háttérből mindvégig nem emelkedik ki sem a vajda, sem Mária királyné, hanem érdeklődésünket inkább az a korkép köti le, amely a mohácsi augusztus 26-tól november 10-ig terjedt. A regény vége sem embersorsok beteljesülése, hanem a záró aktus a királytemetés és a királyválasztás.

 

(Diárium, 1931/5-6. 75. p.)