Krúdy Gyula:

Duna vendégei

Ma hetvenöt esztendeje szüle­tett Krúdy Gyula, az új magyar prózairodalom egyik jellegzetes, kiváló alakja. Megannyi regény­ben, novellában örökítette meg Pest és Buda utcáit, jellegzetes alakjait, a mesebeli hajós, Szindbád történeteit, felvidéki városo­kat, s nem utolsó sorban a ma­gyar szabadságharcok megragadó epizódjait. Az alábbi írás az 1919-ben megjelent „Pesti al­bum” című kötetéből való, s Krúdy a háború éveiben írta.

[…]

 

(Esti Budapest, 1953/247. /október 21./ 4. p.)