Krúdy-ünnepségek

 

Óbuda „Krúdy-napot” tar­tott tegnap, írójának emléke­zetére — Krúdy Gyula halálának 25 éves évfordulóján.

Délelőtt szobrát leplezték le a Korvin Ottó téren, s a Dugo­nics Titusz utca 15-ös ház fa­lára emléktáblát helyeztek, ahol az író utolsó éveit töltöt­te. Este a József Attila Kultúrházban is ünnepséget tartot­tak.

 

(Esti Hírlap, 1958/110. /május 13./ 1. p.)