Megújuló emlékházak

JÓKAI-, BERZSENYI-, KRÚDY-EMLÉKEK

Befejezték a balatonfü­redi Jókai-emlékház kül­ső-belső tatarozását. Az író születésének 150. évfor­dulója alkalmából a Pető­fi Irodalmi Múzeum és a Veszprém megyei Múzeumi Szervezet felújítja a ház­beli kiállítást is: a Jókai-kéziratokat, -műveket, -do­kumentumokat, egykori használati tárgyakat úgy rendezik át, hogy azok tel­jesebb képet nyújtsanak az író munkásságáról. Az egykori villában a nyári idény kezdetétől fogadják újra a látogatókat Budapesten a József Attila-emlékszoba, a So­mogy megyei Niklán a Berzsenyi Dániel-emlékház felújítása még folyamatban van. A tervek szerint foko­zatosan felfrissítik a ma­gyar irodalom nagyjainak hagyatékait, életműveit be­mutató többi emlékkiállí­tást is. Balmazújvárosban, Veres Péter egykori ottho­nában az utcai szobában az eredeti berendezést őr­zik, míg az udvari szobá­ban kiállítás szemlélteti Veres Péter irodalmi és politikai munkásságát. A nyíregyházi Jósa András Múzeum két termében be­rendezett Krúdy Gyula kiállítás egyrészt az író pá­lyáját, műveinek hatását, a Krúdy-életmű képzőmű­vészeti megjelenítését, másrészt az író bútorait, emlék- és használati tár­gyait mutatja be. Nagy La­jos apostagi emlékkiállítá­sának előkészületei meg­kezdődtek.

 

(Esti Hírlap, 1975/20. /január 24./ 2. p.)