* (Krudy Gyula: Mohács.) (Két árva gyermek vergődése.) Az élő, küzdő magyarság, amely a poklok kapuin is diadalmaskodni akar, szükségét érzi, hogy életre keltse a régi magyarságot, a letűnt századok nemzedékeit. A történeti szellem idézés ma szükséglete, követelése a nemzet lelkének és Krudy Gyula egyike a magyarság igazi szellemidézőinek. Egyre gyarapodó tudással, elmélyedő megértéssel, egyre többszínű palettáról festi az elmúlt korszakok eleven képeit. Habsburgi Mária bájos, büszke és tehetséges sarja egy nagyra törő, emelkedő dinasztiának. II. Lajos király a nagy múltú, hanyatló Jagellók szerencsétlen ivadéka. Apátlan, anyátlan mind a két királyi gyermek; egy ország omladozik körülöttük, recseg alattuk a trón és ők összetalálkoznak tiszta, erős szerelemben. A tragikus királyidill körül kirajzolódik a vesztébe rohanó Magyarország képe. Szapolyai Jankó, a tót király, csak vagyonának, hatalma gyarapításának él; a nemesség vele tart s a másvilágra kívánja a gyermek királyt, hogy vezérét emelhesse pajzsra. – Az udvar a Fortunátuszok, a Fuggerek, a nagybankárok kényének van kiszolgáltatva, csak a fiatal királyné okos, határozott és igyekszik menteni, ami menthető. De csak egy menthető még: a kiskirály becsülete. A Jagellók hősi bátorsága fellobog a gyermekben, amikor odavágja a meglepett uraknak: Esküszöm, Isten és Magyarország színe előtt, a király a helyén lesz! és helyén van a halál mezején. – A könyvet a Pantheon adta ki finom, famentes papíron. Ára 4 pengő és kapható az Esti Kurír könyvosztályában is (Vilmos császár-út 34).

 

(Esti Kurír, 1927/14. /január 19./ 8. p.)