Krúdy Gyula jubileuma

 

Jubileumok korát éljük: a század elején diadalmasan induló új magyar irodalom vezérei mostanában érkeznek munkásságuk 25-30 éves fordulójához. Ma, Krúdy Gyula 30 esztendős írói munkásságának ünnepén, a megújhodott magyar irodalom egyik legszálasabb jegenyéjének egyik legvirágosabb hársának, egyik legörökebb fenyőjének munkában és teremtésben gazdag múltjára kell áhítattal és megilletődéssel visszatekintenünk.

Krúdy Gyula úgy lépett be a magyar irodalomba, mintha nagyon messziről jött volna közibünk, a távol Keletről, a mesék országából, Szindbád útjairól. Ahogyan ő látja a magyar világot, úgy még nem látta senki sem, – mintha őse lenne ennek a kalandos és lomha, nagyfantáziájú és kisakaratú népnek, olyan elbúsult melankóliával és olyan megbocsátó mosollyal néz rájuk nagyon-nagyon messziről. De ez a messzeség nem tompítja meg tekintetének élességét: a félmúlt magyar urait, vidéki kisasszonyait, nyíri zsidóit, szépéletű gavallérjait és csúfsorsú bohémeit senki sem látta meg a velük élésnek azzal a melegségével és igazságával, mint ő.

Az író és olvasói iránt való tisztelet indította az Atheneumot arra, hogy Krúdy Gyula ötvenedik születésnapját és harmincéves írói működésének jubileumát az író legszebb tíz művének gyűjteményes kiadásával ünnepelje meg. Tisztelgés ez az író előtt, aki a magyar irodalomnak legelső sorában áll és az olvasók előtt, akik az író iránti szeretetükért ezzel a sorozattal a legszebb ajándékot kapják. A sorozat azokat a Krúdy-könyveket tartalmazza, amelyek legjobban beférkőztek a közönség szívébe; s ezek: A vörös postakocsi, Őszi utazások a vörös postakocsin, Szindbád ifjúsága, Szindbád megtérése, Napraforgó, A podolini kísértet, Aranykézutcai szép napok, Hét bagoly, N. N., A betyár álma, Az utolsó gavallér, A velszi herceg. A kiadó gondoskodott arról, hogy Krúdy Gyula munkáinak külső kiállítása is méltó legyen a művek kivételes értékéhez. A sorozat ára 82 pengő s megszerezhető részletfizetésre is a Magyar Könyvterjesztő Vállalat rt.-nál (Budapest VII. Erzsébet-körút 7).

 

(Esti Kurír, 1928/250. /november 4./ 9. p.)