Krúdy Gyula temetése

 

Krúdy Gyula temetésé vasárnap délben egy órakor lesz a Kerepesi-út melletti temetőben. A temetésen Nyíregyházáról Bencs Kálmán polgármester vezetése alatt nagyobb küldöttség vesz részt s a város nevében Czohor Pál városi főjegyző vesz búcsút Krúdy Gyulától.

 

(Esti Kurír, 1933/109. /május 14./ 2. p)