Krúdy emlékünnepségek

 

A klasszikus magyar szép­próza egyik kiváló mesteré­nek, Krúdy Gyulának szob­rát és emléktábláját leplezték le május 11-én Óbudán, halála negyedszázados évfordulója alkalmából. A délelőtti mű­sor este az óbudai József At­tila Kultúrházban folytató­dott, ahol Sőtér István Kossuth-díjas akadémikus, Krúdy Zsuzsa írónő és Tersánszky Józsi Jenő Kossuth-díjas író méltatták Krúdy munkássá­gát, majd Polgár Judit mű­vésznő adott elő nagy siker­rel Krúdy műveiből. („Sóvágó tücsökje” és „Petrovicsék c. Krúdy-novellákat mondta el lebilincselő hatással.) Kiemel­kedő része volt az esti elő­adásnak Krúdy „Az arany meg az asszony” c. egyfelvonásosának bemutatása. Az Óbudai Gázgyár munkásszínjátszói híven tolmácsolták a Krúdy-mű mondanivalóját.

*

A III. kerületi Tanács és a kerületi népfront-bizottság va­sárnap Krúdy-napot rendezett az író halálának 25. évforduló­ja alkalmából.

Az emlékünnepségek dél­előtt, a Korvin Ottó téren kez­dődtek, ahol felavatták az író mellszobrát. Egressy István előadóművész két Krúdy Gyu­lához írt költeményt mondott el, majd Radics Rudolf, a ke­rületi tanácselnök helyettese tartott emlékbeszédet.

Ugyancsak délelőtt leplezték le a Dugovics Titusz tér 15. számú házon, —, amelyben Krúdy Gyula életének utolsó éveit töltötte — elhelyezett márványtáblát. Itt Vészi Gyu­la, a III, kerületi népfront­bizottság elnöke méltatta az író életművét.

 

(Élet és Irodalom, 1958/20. /május 16./ 6. p.)