ÚJ KÖNYVEK

 

KRUDY GYULA: „ASSZONYSÁGOK DIJA”. Krudy egyik kevésbbé ismert regénye most vált hozzáférhetővé a nagyközönség számára: a Révai NV adta ki szép köntösben, jó papíron. A történet jellegzetesen „krudys”: furcsa, esett emberek, szomorú ferencvárosi cselédek, temetésrendezők és lakodalmasok állnak a mese középpontjában. Az első világháború előtti idők Budapestje, egész magyar társadalma él ebben a pompásan megírt, mesteri regényben. Nem új Krudy, aki a regényből szól, nem „ismeretlen” Krudy, bár a nagy író egész társadalomszemlélete, esemény bonyolítása, jellemzés módja annyira újszerű, mintha egy új Krudy Gyula lépett volna az olvasók elé.

[...]

 

(Esti Szabad Szó, 1949/110. /május 13./ 6. p.)