Mit akar Krudy Gyula?

 

A Magyarország vasárnapi számában be van jelentve, hogy a tiszaeszlári vérvád 50 éves fordulója alkalmából Krudy Gyula, a kitűnő író kortörténeti regényt ír a Tiszaeszlári Solymossy Eszter” címmel. Maga a kitűnő regényíró jelenti be új munkáját és bejelentésének végén ezek a különös sorok olvashatók.

„Kérem az olvasót; hogy arra gondoljon, hogy olyan családból származom, melyben hagyomány volt az antiszemita érzelem. Még egy félszázad távlatából is nehéz elfogadni a tényeket a történelem megállapítása szerint. Hogy mindenki ártatlan lett volna a tiszaeszlári pörben!”

Őszintén szólva, nem értjük mit akar ezzel mondani Krudy Gyula, kit mint ízig-vérig szabadelvű írót és publicistát ismertünk mostanáig. Mindenesetre egyet le akarunk szögezni. A magyar zsidók történetének dokumentumai és aktái szerint a tiszaeszlári pörben valóban minden zsidó ártatlan volt. Egy minden izében hazug váddal illették akkor a mi felekezetünket és ez a vád semmivé omlott össze. A tiszaeszlári pörben valóban mindenki ártatlan volt, csak azok nem, akik a vérvádat terjesztették, kik a zsidók ellen izgatták az országot és kik ez által mérhetetlen kárt okoztak a magyar nemzet becsületének.

 

(Egyenlőség, 1931/18. /február 14./ 2. p.)