A halott Krúdy találkozása az olvasó magyarsággal

 

Az író halálának huszonötödik évfordulóján, orgonaillatú májusi napon, leleplezték szobrát és emléktábláját Óbudán, ama városrészben, amely Krúdy második hazája lett; a főváros és az egész ország könyvesboltjaiban pedig a gazdag kirakatok dísze: Krúdy Gyula sok újra kiadott munkája... A keserű nélkülözések közt elmúlt gazdag és termékeny írói pályát megkoronázzák ezek az új kiadások, amelyek Krúdy százegynéhány kötetének és sok ezer apró írásának legjavát adják a magyar olvasó kezébe...

A felszabadulás után egynéhány évig Krúdy nem tartozott a hivatalosan elismert írók közé, ma azonban már tízezres példányban nyomják és nyújtják át az olvasónak halhatatlan regényeit, egyéni ízzel és bájjal megírt novelláit, érctollal karcolt hírlapi cikkeit...

Az elmúlt öt esztendőben a Szépirodalmi Kiadó hét Krúdy-kötettel ajándékozta meg az író hatalmas olvasótáborát, s e hét könyv 68 ezer példányban látott napvilágot. A Magvető ugyanakkor Krúdy Gyula öt művét bocsátotta sajtó alá összesen 57 ezer példányban. E két nagy kiadás mellett mintegy öt Krúdy-mű került a könyvesboltokba kisebb kiadóvállalatok gondozásában s a tizenhét kötet írói tiszteletdíja megközelíti a háromszázezer forintot.

A rádió, a napilapok, a folyóiratok számtalan cikkét, tárcáját és karcolatét közölték az elmúlt években s ezekkel együtt az író munkássága öt esztendő alatt több anyagi megbecsülést aratott, mint termékeny életének négy évtizedében...

Huszonöt éve, hogy elment a nagy mesemondó, az álmok, szerelmek s e felcseperedő világváros csodálatos hangú költője, aki annyit álmodott és küzdött az írókért, miközben félrebillent fejjel, csodálkozó gyermekpillantással figyelte az életet... Most szobra tekint alá a szépülő-épülő Óbudára s bajuszos ajakán felrémlik egy tiszta, megbocsátó mosoly...

 

(Érdekes Újság, 1958/120. /május 17./ 8. p.)

Krúdy Gyula portréja. Lent: Az óbudai Dugovics Titusz utca 15.az író lakóháza. (MTI FotoKörösi Ida és Zinner Erzsébet felv.)