Egy hét

 

[…]

KRUDY GYULA halálának pénte­ken volt a tizenhetedik évfordulója. Rokonai, barátai és tisztelői, mint minden esztendőben, az idén is megkoszorúzták a nagy író sírját, este pedig összegyűltek a mókusutcai kis vendéglő, a Kéhli vadgesztenyefás udvarán, ahová Krúdy, mielőtt hazatért volna a Templom-utca 15. alá, utolsó otthonába be-benézett, s egy savanyúvizes fröccs mellett elbe­szélgetett barátaival. Kevesen isme­rik a magyar nyelv muzsikás-szavú művészének A királynék városa című tanulmányát, amelyet Óbudá­ról írt, s amelyben szót emelt a vá­rosrész mostoha sorsa, elmaradott­sága miatt. „Amikor egyesült a há­rom város — írta —, mindent meg­ígértek Óbudának, de — semmit sem csináltak meg.” Most bezzeg nagyot nézne Szinbád, ha látná azt a lük­tető munkát, ami kedvenc Óbudáját az elmaradottságból kiemelő új híd körül folyik, ha látná a pompás, új lakóházakat, a virágos, fásított tereket és döcögő konflis helyett az ég­színkék autóbusz tíz perc alatt kire­pítené a Flórián-térre... Nagyot nézne és a szíve gyönyörűséggel telne meg.

[…]

 

(Független Magyarország, 1950/20. /május 15./ 4. p.)