61 pályamű

Az opera-szövegkönyv pályázat tanulságai

A Zeneműkiadó Vállalat országos operalibretto pályá­zatot hirdetett, melynek ered­ményét a minap hozták nyil­vánosságra. A megosztott el­ső díjat Török Rezső: „Ne­vető örökösök” c. kétfelvonásos vígopera szövegköny­ve és Kristóf Károly: „Lepe­csételt asszony” c. háromfelvonásos operavázlata nyer­te.

A pályázat eredményéről és gyakorlati jelentőségéről beszélgettünk Rékai András­sal, a Zeneműkiadó művé­szeti vezetőjével, aki a kö­vetkezőket mondotta:

[...]

Az elbírált pályaművek szerzői közül többen kitűnő színpadi és írói készséget mutattak, de azt is meg kel­lett állapítani, hogy nem nyúltak valóban modern, mai témákhoz. [...]

Néhány szót még az egyes pályadíjnyertes dara­bokról.

[...]

Kristóf Károly darabvázlata Krúdy Gyula ötlete nyomán készült. A korai ma­gyar reneszánsz idején ját­szódik. Zsigmond király szepességi városokat zálogosított el a lengyel királynak, aki­nek joga van az adót meg nem fizető városból a tizen­hat legszebb leány-asszonyt „zálogba” vitetni Krakkóba, míg a város, ez esetben Lubló, ki nem fizeti az adót.

[...]

Mi a következő lépés?

Megkeresni — a színhá­zakkal közösen — a vázlatok­hoz, majd a kész librettóhoz azt a zeneszerzőt, akit a tör­ténet atmoszférája, a szöveg­író elképzelése muzsikára ösztönöz... Még csak annyit szeretnék a mondottakhoz hozzáfűzni, hogy külföldön is keresik az új műveket, szövegeket és zenéket. Az olasz Ricordi Zeneműkiadó Vállalat is írt ki nemrégiben operapályázatot.

 

(Film Színház Muzsika, 1960/39. /szeptember 23./ 30. p.)