Könyvek között

 

[…]

KRÚDY GYULA: A szerelmi bűvészinas. Krúdy 1909. és 1912. között írt legszebb elbeszéléseit tartalmazza a kötet, köztük Szindbád és De Ronche kapitány történeteit. Ezekben a novellákban is csak olyan emberek, tájak, városok, utcák érdeklik Krúdyt, amelyek felett a múlt szét nem foszló irracionális árnyéka lebeg. Költő ő, aki a számára fontosról soha véget nem érő regényt álmodik: feltámasztja a holtat, ha kedves a szívének, álomvilágot teremt, ha az igaziban, nem érzi jól magát. De ez a különc, az álló idő szerelmese, a tovatűntek varázsosan könnyűkezű feltámasztója egyszerre mo­dernné, intellektuálissá, realistává változik, mihelyt leír egy mélységet nyitó hasonlatot, belékezd egy monoton melódiájú leírásba. Novelláiban valóságos az élet, valóságos a társadalom: jobban, mélyebben ismerte ko­rát, mint a történettudósok, többet tudott az emberről, mint a pszichológusok, a sze­relemről, a nőkről, mint Casanova. De a va­lóságról is csak mesélni tud, igaz, hogy en­nél a mesénél aligha akad élőbb és igazabb. (Magvető.)

[…]

 

(Film Színház Muzsika, 1960/41. /október 7./ 44. p.)