Krúdy emlékünnepség Debrecenben

 

Ma, vasárnap Krúdy Gyula születésének 80. évfordulója alkalmából ünnepséget ren­dez Debrecenben a városi ta­nács vb művelődésügyi osztá­lya, a városi könyvtár, a Ma­gyar Írók Szövetségének deb­receni csoportja, valamint a Déri Múzeum.

A tiszántúli származású, tragikus sorsú író emlékezetére rendezett ünnepség déli 12 órakor kezdődik, amikor

Krúdy Gyula emléktáblát lep­leznek le a Vörös Hadsereg útja 29. számú ház falán. Be­szédet mond Kardos Pál egye­temi tanár. Délután 5 órai kezdettel a Déri Múzeum elő­adótermében Krúdy emlékes­tet rendeznek, amelyen a debreceni József Attila Irodalmi Színpad és az Ifjúsági Irodalmi Színpad ad műsort. Beszé­det mond, Kiss Tamás író.

 

(Hajdú-Biharmegyei Napló /Debrecen/, 1963/245. /október 20./ 5. p.)