Krúdy-emlékkiállításra készülnek Nyíregyházán

 

A városi tanács vb és a Jósa András Múzeum rende­zésében Nyíregyházán meg­kezdték a Krúdy-emlékkiállítás előkészítését. A nagysza­bású kiállítás anyagát átme­netileg a Móricz Zsigmond Színház emeleti előcsarnoká­ban helyezik el. A városi ta­nács ugyanis tervbe vette olyan épület felkutatását, amelyben a város nagy szü­lötteinek – Szamuely Tibor­nak, Krúdy Gyulának, Ben­czúr Gyulának, Jósa András­nak – tiszteletére emlékszo­bákat rendeznek be.

A kiállítás forgatókönyvét dr. Katona Béla főiskolai ad­junktus, irodalomtörténész, az ismert Krúdy-kutató készíti. A tervek szerint külön tabló­kon mutatják be Krúdy gyer­mekkorát, írói pályájának kezdetét, Nyíregyházához fű­ződő kapcsolatait; külön tabló foglalkozik az író műveivel, tárlókban helyezik el a külön­féle dokumentumokat, kéz­iratokat, dedikált műveket. Kiállítják az író kedvenc bú­torait és emléktárgyait. A tárlat anyagának tekintélyes részét az író leánya, Krúdy Zsuzsa adományozta a ren­dező szerveknek.

 

(Kelet-Magyarország /Nyíregyháza/, 1970/66. /március 19./ 8. p.)