A sas meg a sasfiók

 

Két színpadi mű: Szabó Lőrinc „A szökevény” című egyfelvonásosa és Krúdy Gyula „Zoltánka” című szín­műve „A sas meg a sasfiók” címmel kerül a nézők elé. A közös cím onnan ered, hogy a Szabó Lőrinc-mű főhőse Petőfi Sándor, Krúdy alkotá­sa pedig a költő fiáról, Pető­fi Zoltánról szól.

Szabó Lőrinc egyfelvonásosában az utolsó, végzetes nagy csata előtti éjszakán Petőfi egy parasztházba vetődik. A háziakkal beszélve, vi­tatkozva rendkívüli tömör­séggel sorskérdések vetődnek föl, amelyekből kiérződik Pe­tőfi sorsának tragikus vég­zetszerűsége, a közkatona halálraszántsága épp úgy, mint a tragikus közöny amely kö­rülveszi. A Krúdy-műben a géniusz apa, Petőfi Sándor nyomasztó árnyékában fel­növő fiú, Zoltánka sorsát kö­vethetjük nyomon.

 

(Kelet-Magyarország /Nyíregyháza/, 1975/276. /november 25./ 3. p.)