Krudy Gyula: Az első Habsburg. (Franklin Társulat kiadása. Budapest. 160 oldal). A „Király-regények” pompás sorozatának vége szakadt: megbénult a kéz, amely írta őket, elporladt az agy, amelyben a történelem eseményei regényessé színesedtek. Krudy Gyula nincs többé. A „Király-regények” sorozatának új kötete megjelent, de ő már nem örülhet a nyomdaszagú, friss kötetnek, amelyben a „festett király”, Szapolyai János ellenfelének: Habsburg Ferdinándnak trónra jutását írta meg. A regény tulajdonképpeni hőse II. Lajos özvegye, Mária királyné, aki mindent elkövet, hogy szerelmetes bátyját, Ferdinándot a magyarok trónjára segítse. Ennek a küzdelemnek a története ez az érdekes regény, amely a válságos 1526-27-es esztendőkben játszik.

 

(Literatura, 1933/július. 269. p.)