A VÍG EMBER BÚS MESÉI. Krudy Gyula népszerűsége az eleven cáfolata azoknak a dohos szagú dörmögéseknek, melyek minden esztendő bizonyos napján az akadémia épüle­tében felhangzanak a modern irodalmi irány ellen. Krudy Gyula modern író, s minden mo­dernsége mellett megszerezte magának a maga nagy olvasó közönségét, és olvasó közönségé­nek szeretetét.. Most megjelent kötete kétség­telenül csak nagyobbítani fogja olvasóinak tábo­rát, mert a Víg ember meséi egytől-egyig nagyon kvalitásos dolgozatok, melyekben a Krudy ismert szomorúságával alkonyi, méla hangulatával, borongós poézisével találkozunk.

 

 

Meseszövése most is bájosan egyszerű, alak­jai e kötetben is az életből ellesettek, s mind telítve vannak azzal az apatikus érzéssel, mely Krudy Gyula minden munkáját jellemzi. A kötet Légrádi testvérek kiadásában jelent meg s minden könyvkereskedésben kapható.

 

(Magyar Géniusz, 1900/9. /február 25./ I. 143. p.)