Irodalmi élet

 

[…]

A halhatatlan romantika. Krúdy Gyula 30 esztendős írói pályája után ma a magyar ro­mantika diadalmas mestere. Regényei ezért aratnak mindenkor páratlan sikert. Krúdy Gyula az egész magyar társadalom írója, mert nincs senki, aki különb rajzolója lenne az el­múlt világnak, mint ő és aki különben tudná elvinni és magával ragadni a lelkeket a szép­ségek és álmok különös birodalmába, mint ez a mesteri elbeszélő. Szerelmi történetek, kalandos életek, különös emberek, furcsa lelkek, bús emlékek és vidám históriák: ezek válta­koznak Krúdy Gyula regényeiben. Legszebb és legkülönb művei most tízkötetes gyűjteményes kiadásban jelentek meg az Athenaeumnál. Ez a tíz kötet  Krúdy írásművészetének tíz remeke: egyik regény érdekfeszítőbb a másiknál, nem lehet válogatni köztük, csak gyönyörködni le­het művészetének szépségeiben Ez a tíz kötet kiállításával is méltó az íróhoz és egy diadal­mas írói pálya után nemcsak a halhatatlanság útjára viszi a nagy magyar regényírót, hanem még közelebb az egész magyar közönség szívéhez és érdeklődéséhez. Krúdy Gyula műveinek tízkötetes kiadása az utolsó időknek egyik legnagyobb és legörvendetesebb irodalmi eseménye.

 

(Magyar Hírlap, 1928/240. /október 21./ 25. p.)