Krúdy Gyula pénteken reggel 9 óra tájban hunyt el óbudai lakásán.

A népszerű író három évvel ezelőtt költözött kedvelt Margitszigetéről családjával, második feleségével, Rózsa Zsuzsannával és élete legnagyobb örömével, kislányával, Zsuzsikával az óbudai Templom utca 15. számú földszintes házban lévő egyszerű négyszobás kispolgári lakásba. Nagy fájdalommal hagyta el Krúdy Gyula a szigetet, de nehéz anyagi helyzete kényszerítette arra, hogy az olcsóbb Óbudára költözzék.

A daliás külsejű, markáns arcú író néhány évvel ezelőtt súlyos betegségen esett át. Ez a betegség, azonkívül érelmeszesedése és súlyos gondjai megviselték erős szervezetét és az utóbbi években már kedélye sem volt a régi. A híres nagy mulatozások egykori hőse önmegtartóztató életet élt, elmaradtak a napokig tartó borozások és cigányozások, Krúdy Gyula napokon és éjjeleken át csak íróasztalánál ült és dolgozott. Nagyon-nagyon sokat kellett dolgoznia, hogy megkereshesse maga és családja számára a mindennapi kenyeret. Az utóbbi időben sokszor volt szomorú és melankolikus, mintha csak érezte volna közeledő halálát...

Három nappal ezelőtt Krúdy Gyula A vén szamár című novellájának felolvasását tűzték ki a budapesti rádióban. Az író azonban nem érezne jól magát és így helyette fia, ifj. Krúdy Gyula olvasta fel a novellát. Csütörtökön a miniszterelnökség sajtóosztályán járt, este fáradtan tért haza, feleségével és kislányával jó hangulatban vacsorázott és vacsora után nemsokára lefeküdt azzal, hogy reggel 10 órakor keltsék fel és addigra készítsék el fürdőjét és reggeli kakaóját, mert délelőtt ismét a miniszterelnökségen van dolga.

Pénteken reggel azonban már hiába várta a csészében párolgó kakaó és a meleg fürdő az írót. Amikor felesége pontosan 10 órakor benyitott Krúdy Gyula hálószobájába, a nagy író már sápadtan, holtan feküdt az ágyon.

Krúdyné kétségbeesetten szaladt át a szomszédba a család jó barátjához, dr. Boér Kálmán orvoshoz; aki azonnal átsietett, de már csak azt állapíthatta meg mély szomorúsággal, könnyező szemmel, hogy a nagy író körülbelül egy órával ezelőtt rövid haláltusa után szívbénulásban elhunyt.

Hazahívták az iskolából a kis Zsuzsikát, értesítették az elhunyt író első házasságából való gyermekeit, ifj. Krúdy Gyulát és két leányát, Ilonkát, Andersen Györgynét és dr. Krúdy Mária tanárnőt. A magyar irodalom nagy gyászának híre hamarosan el terjedt a városban és a délelőtt folyamán már ott állottak a rokonok és jó barátok a halálos ágy körül.

Viaszsárga arccal feküdt széles rézágyán a halott Krúdy Gyula. Sápadt arcán szelíd mosoly látszott. Az éjjeliszekrényen félig leégett gyertya, kis doboz cigaretta, szemüveg, ceruzák és más apróságok. Az asztalon kis levélke, amelyet a dátum szerint még reggel írt meg Krúdy Gyula. A levelet Halasi-Fischer Ödönnek címezte és arra kéri Halasi-Fischert, hogy jöjjön el érte, szeretné, ha együtt megnéznék a Nemzetközi Vásárt. Ez a levél Krúdy Gyula utolsó írása. Barátai, akik közül Pakots József országgyűlési képviselő érkezett meg elsőnek a halottasházba, megilletődve állták körül a halottas ágyat.

A déli órákban megérkezett a templom-utcai házba a tisztiorvosi hivatal megbízottja és értesítette a családot, hogy megadták a temetési engedélyt. Megállt a ház előtt a halottszállító autó és elvitték a nagy író holtestét...

 

(Magyar Hírlap, 1933/108. /május 13./ 4. p.)