Krúdy Gyula. * 1878-ban Nyíregyházán. Tanulmányai befejeztével Debrecenben és Nagyváradon volt hírlapíró, később Bp.-re költözött s a Fővárosi Lapok munkatársa lett. Regényeinek, novelláinak tárgyát nagyobbára a megyei s falusi életből meríti. Önálló művei: Üres a fészek és egyéb történetek. 1897. – Ifjúság. Rajzok. 1899.– A víg ember bús meséi. 1900. – Kún László és egyéb történetek. 1902. Benedek Elek Kis Kvtára. – Pogány magyarok és egyéb elbeszélések. U. o. 1903. – Letűnt századok. Fill. Kvtár.– A király palástja. Ifj. elbeszélések. U. o. – Sziklazúzóhajók. U. o. – Diák kisasszonyok. Elbeszélések. 1905. – A cirkuszkirály. Ifjúsági regény.1906. – Az álmok hőse. (Rokonának, Krúdy Kálmánnak tettei a szabadságharcban és az abszolutizmus alatt.) 1906. – A podolini kísértet. (Regény a felvidéki emberek küzdelmeiről.) Athenaeum Kvtára. 1906., 2. kiad. 1920. – Pajkos Gaálék. A szakállszárítón. Elbeszélések. 1907.– Andráscsik öröksége. Regény. 1909. – A bűvös erszény. Elbeszélések. 1909. – Nyíri csend. 1909.– Hét szilvafa. Elbeszélések. 1910. (M. K.) – Esti út. Elbeszélések. 1911. – A podolini takácsné és a többiek. Elbeszélések. 1911. – Szindbád ifjúsága.Szindbád utazásai. Novellisztikus visszaemlékezések. 1912. – A francia kastély. Regény.1912. (Milliók Könyve.) – Zoltánka. Szomorújáték. 1913. (Petőfiné Szendrey Júlia és Petőfi Zoltán története.) – Az utolsó vörössapkás. Azutolsó honvédek. Ifj. regény. 1913. – A komáromi fiú. Ifj. regény. – A dévényi fazekas. Ifj. elbeszélés. – Előre.De Ronch kapitány csodálatos kalandjai. Elbeszélések. 1913. – A vörös postakocsi. Regény. 4. kiad. 1920. – Első szerelem. Elbeszélések. 1914. – Palotai álmok. Regény. 1914. – A puder. Elbeszélések. 1914. – Kánaán könyve. Modern kvtár. – Mákvirágok kertje. Elbeszélések. 1914. – 42-ős mozsarak. Regény.1915. – Szindbád feltámadása. 1916. – Napraforgó. Kultúra Regényt. 2. kiad. 1918. – Tótágas. Elbeszélések. 1918. – Havasi kürt. Ruszin Krajna kis tükre. 1919. – Pesti Album. Feljegyzések és elbeszélések. 1919. – Az útitárs. Regény.1919. – Álmoskönyv. 1920. – A betyár álma. Kleofásné kulcsa és más elbeszélések. 1920. – Bukfenc. Kultúra Regényt. 3. kiad. 1921. – Nagy kópé. Elbeszélések. 1921. – Ál-Petőfi. Lehullt csillag fénye. Regény. 1922. – Hét bagoly. Regény.1922. – Magyar tükör. Elbeszélések. 1922. – N. N. (Egy szerelemgyermek). Regényke. 1922. – Őszi versenyek. Elbeszélések. 1922. – Rózsa Sándor. Regény. 1923. – Összegyűjtött műveinek 16 kötetre tervezett kiadása 1914-ben indult meg. – Írói álnevei: Frater Julius, Rezeda Marczell, Török Gedeon.

Radványi Sándor: K. Gy. Visszhang. 1925-26. évf. – Lázár Nikolaus: Ein ungarischer Schriftsteller im Jahre 1925. Neues P. Journal. 1925. évf.

 

(Magyar Irodalmi Lexikon, Bp. 1926, Studium. 504-505. p.)