Napi krónika

 

— Krúdy Gyula születésének 75. évfordulója alkalmából ok­tóber 17-én, szombaton ünnep­séget rendeznek a nyíregyházi Kossuth-gimnáziumban, ahová Krúdy Gyula iskolába járt. A gimnáziumban ez alkalommal kiállítás is nyílik, amelyen az író műveit és kéziratainak egy részét mutatják be. Októ­ber 18-án, vasárnap délelőtt a József Attila járási kultúrházban rendeznek ünnepsé­get, amelyen Krúdy Zsuzsa az ifjúság számára ismerteti Krúdy Gyula életét és munkásságát.

 

(Magyar Nemzet, 1953/243. /október 16./ 4. p.)