Könyvespolc

 

Krúdy Gyula:

A tegnapok ködlovagjai

Egy soha el nem készült emlékirat, tervbe vett önéletrajzírás apró remekei; öreg újsá­gok, egykori könyvek, régi almanachok lapjairól. Az emlékezések, lírai rajzok, megjegy­zések, portrék Krúdy érett írói korszakában, 1925 és 1932 között keletkeztek. Az író kedvenc, félálombeli hősei vonul­nak el az olvasó előtt — a növekedő Pest minden rendű és rangú különcei, a századvégi Magyarország színes figurái, a múltszázadi Bécs alakjai. (Szépirodalmi)

[…]

 

(Magyar Nemzet, 1961/290. /december 8./ 4. p.)