Krúdy Gyula

 

Május 12-én lesz 22 éve annak, hogy egy óbudai kopott kis földszintes ház­ban meghalt Krúdy Gyu­la. Az élet és az írás sze­relmese örökségül körülbe­lül kétezer novellát, né­hány regényt és számtalan újságcikket hagyott ránk. Csodálatosan szép magyar nyelvén csakúgy felidézte a régmúlt idők daliás kísérteteit, mint ahogy élet­re keltette az elporladt gavallérokat. Egy letűnő korszak utolsó dalosa volt ő. Édes-bús hangulatú írá­sai nélkül szegényebb len­ne irodalmunk egésze. Hallgassuk meg ezúttal leánya, Krúdy Zsuzsa em­lékezését, Kosztolányi De­zső és Juhász Gyula róla szóló verseit és Vadmacs­ka című novelláját.

(Csütörtök [május 12.], P. 18.35)

 

(Magyar Rádió, 1955/19. /május 9-15./ 17. p.)