Krudy Gyula, író, szül Nyíregyháza, 1878. Tanulmányainak befejezése után mint vidéki újságíró kezdte pályafutását. Később Budapestre került, ahol több napilap munkatársaként működött. Első novellái a különböző hírlapok és folyóiratok hasábjain tűntek fel. Szinbád utazása c. beszélyes ízű regényével aratta első komoly sikerét. Egyike a legtermékenyebb magyar íróknak. Írásainak megszámlálhatatlan sokasága került a közönség elé. A régi magyar nemesi élet álmodozó krónikása. Kóbor lovagok, rajongó szerelmesek és mámoros borozgatások mintegy vége-nélküli álomban vonulnak fel romantikus írásaiban. Akit minden korcsmából kidobnak c. munkájának Loncsos nevű alakja a magyar irodalom figuráinak egyik legérdekesebb és legmesteriebben megalkotott példánya. Stílusa zamatosan magyaros és állandó nyugalommal, szinte delíriumos biztonsággal hömpölyög. Önálló művei: Bukfenc, Bűvös asszony, A podolini kísértet, Napraforgó, Víg ember bús meséi, A tegnapok ködlovagja, Szinbád feltámadása, A vörös postakocsi, A bűvös erszény, Esti út, Havasi kürt, Hét bagoly, Magyar tükör, Az útitárs, Rózsa Sándor. A Nyugat c. folyóirat munkatársa.

 

(A Magyar Társadalom Lexikonja, Bp. 1930, A M. T. L. Kiadóvállalat. 321-322. p.)